Fastigheten i Göteborg införskaffades hösten 2012.

Omfattande renoveringsarbeten gjordes initialt innan personalen kunde flytta vilket leder till att fastigheten idag är i mycket gott skick och fungerar mycket väl för sitt ändamål. Ligger centralt i Göteborg på Danska vägen 2.

100% av AsivoVillan hyrs av Asivo Solutions.

Go To Top